شاهزاده رضا پهلوی: غرب در مذاکره با ایران فقط مسئله هسته ای را در نظر نگیرد. خواست مردم ایران رسیدگی به نقض حقوق بشر است

شاهزاده رضا پهلوی که برای دیداری چهار روزه به آلمان آمده، روز پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۱ در شهر برلین به خواندن ادامه دهید

میزان بوی جوراب معیار درستی بر صحت ادعای سیاستمداران

یکی از راه های فهمیدن درستی ادعای سیاستمداران اپوزیسیون و پوزیسیون اینه که تصور کنیم جوراباشون چه قدر بو می ده یا این که موقع غذا خوردن چه طور از قاشق چنگال استفاده می کنند. به خواندن ادامه دهید

برادر خاطرت هست؟ سه سال پیش همین روزا بود که خلق چون بحری بر آشفته، مردی چون صدف از سینه بیرون داد

پرده اول:
سه سال پیش همین روزها را به یاد داری؟ همان روزها که خلق، چون بحری بر آشفته، به جوش آمد؛ خروشان شد؛ به موج افتاد؛ برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. میرحسین موسوی را می‌گویم. به خواندن ادامه دهید