چرا اصلاح‌طلبان ریشوی تازه به اروپا آمده از شورای ملی می‌ترسند؟ چرا اعضای «شورای هماهنگی راه سبز امید» گلاب به خود زدند و دستپاچه با مقامات اروپایی دیدار کردند؟

پس از آنکه رضا پهلوی در حرکتی خلاقانه با مقامات اروپایی درباره اتحاد ایرانیان برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد، به خواندن ادامه دهید
Advertisements