آقای نامجو لطفا امیر تتلو نباش، همان محسن نامجوی بزرگ باش! • در جواب یادداشت نامجو در بی بی سی

در جواب یادداشت اخیر محسن نامجو در بی بی سی:
 

به خواندن ادامه دهید

Advertisements