گورِ پدرِ فاطمه زهرا

فاطمه، دختر محمد و خدیجه، همسر علی و مادر حسن و حسین است. تصاویری از گور محمد، پدر فاطمه را ببینید:

2

1

3

Advertisements