آمارگیری کمتر از پنجاه روز به انتخابات: با فرض تایید صلاحیت خاتمی، آیا در انتخابات شرکت می کنید؟ آری یا نه

لطفا در این نظرسنجی شرکت کنید تا شمایی کلی از جعلی بودن نظرسنجی سایت های حکومتی را نشان دهیم. به خواندن ادامه دهید

Advertisements