عکس نیمه برهنه بهرام رادان، پس چرا فریاد وااسلاما درنمیاد؟ خدایا ما را از شر اسلام و مسلمانان محفوظ بگردان، الهی آمین

جهان سوم جایی است که اگر عکس نیمه برهنه سوپر استار مرد منتشر بشه، همه قربون صدقه هیکل و کاکلش می رن اما اگر عکس نیمه برهنه سوپراستار زن آن هم در یک فیلم هنری منتشر بشه؛ فریاد وااسلاما از همه سو بلند می شه. این حقیقت اسلام است. به خواندن ادامه دهید

Advertisements