بسیجی دهن گشاد اینبار در نقش جانباز روی ویلچر در راهپیمایی روز قدس با دهنی بسته

بسیجی دهن گشاد این بار در راهپیمایی روز قدس جانباز شده و روی ویلچر نشسته است. بسیجی دهن گشاد اینجا، بسیجی دهن گشاد اونجا، بسیجی دهن گشاد همه جا و در همه نقش، ای بسیجی دهنتو به خواندن ادامه دهید

Advertisements