نیک آهنگ دیدی چه جنایتی کردی؟ آب در خوابگه مورچگان اصلاح طلبی ریختی که می خواهند خاندان هاشمی را معصوم جلوه دهند

از اظهار تاسف اخیر نیک آهنگ کوثر برای انتشار فایل صوتی مصاحبه با مهدی هاشمی دلگیر شدم. به خواندن ادامه دهید
Advertisements